• English
30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly 30046 - Áo c? vest nút ?ôi + Short x?p ly30046 - Áo c? vest nút ?ôi + Short x?p ly30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức30046 - Áo cổ vest nút đôi + Short xếp ly / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30046

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 66 68 71 74 77