• English
30045 - Bộ Áo tay bèo + Quần ống suông 30045 - B? Áo tay bèo + Qu?n ông suông30045 - B? Áo tay bèo + Qu?n ông suông30045 - B? Áo tay bèo + Qu?n ông suông30045 - B? Áo tay bèo + Qu?n ông suông30045 - B? Áo tay bèo + Qu?n ông suông
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30045

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 60,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO2PerDay-1

Ngày up mẫu : 03/09/2020 09:50


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? XS S M L XL
Chiều cao/Height 155 155 157 159 161
Cân nặng/Weight 44 48 51 55 59
Vòng 1/Bust 80 83 86 89 92
Vòng 2/Waist 64 67 70 73 76
Vòng 3/Hip 86 89 92 95 98