• English
30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong 30040300403004030040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - B? Áo c? b?n mix Qu?n lai cong30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức30040 - Bộ Áo cơ bản mix Quần lai cong / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30040

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 104 110 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 17 19 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 57 59 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 54 56 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 62 64 66 68 71 74 77