• Tiếng Việt
30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly 30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức
Product information:

Product code : 30036

Full size price: 4.55 USD / full size

One size price: 1.59 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 66 68 71 74 77