• English
30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly 30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30036

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO2PerDay-1

Ngày up mẫu : 13/08/2020 01:12


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 66 68 71 74 77