• English
30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly 30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo vi?n + Chân váy x?p ly30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức30036 - Áo viền + Chân váy xếp ly / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30036

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4 55 1/8
Cân nặng/Weight 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4 13 3/8
Vòng 1/Bust 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4 27 1/1
Vòng 2/Waist 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1
Vòng 3/Hip 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8 30 3/8