• English
30032 - Đầm Tạp dề Cổ sen mini 30032 - ??m T?p d? C? sen mini30032 - ??m T?p d? C? sen mini30032 - ??m T?p d? C? sen mini30032 - ??m T?p d? C? sen mini30032 - ??m T?p d? C? sen mini30032 - Đầm Tạp dề Cổ sen mini / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30032

Giá full size: 50,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64