• English
30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng 30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - B? N? l?ng + Qu?n ph?ng30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức30024 - Bộ Nơ lưng + Quần phồng / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30024

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 22/07/2020 01:00


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122 128 134
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23 26 30
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63 65 68
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60 62 64
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68 71 74