• English
30022 - Bộ Tay liền ngắn có nón 30022300223002230022 - Bộ Tay liền ngắn có nón / Đào Đức30022 - Bộ Tay liền ngắn có nón / Đào Đức30022 - Bộ Tay liền ngắn có nón / Đào Đức30022 - Bộ Tay liền ngắn có nón / Đào Đức30022 - Bộ Tay liền ngắn có nón / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30022

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 17/07/2020 00:24


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66