• English
30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo 30020 - B? Áo bèo + Chân váy bèo30020 - B? Áo bèo + Chân váy bèo30020 - B? Áo bèo + Chân váy bèo30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức30020 - Bộ Áo bèo + Chân váy bèo / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30020

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 14/07/2020 23:39


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 110 116 122 128 134
Cân nặng/Weight 19 21 23 26 30
Vòng 1/Bust 59 61 63 65 68
Vòng 2/Waist 56 58 60 62 64
Vòng 3/Hip 64 66 68 71 74