• English
30018 - Bộ sát nách + Quần phối lai 30018 - B? sát nách + Qu?n ph?i lai30018 - B? sát nách + Qu?n ph?i lai30018 - Bộ sát nách + Quần phối lai / Đào Đức30018 - Bộ sát nách + Quần phối lai / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30018

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 12/07/2020 22:43


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S4 S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 104 110 116 122 128 134
Cân nặng/Weight 17 19 21 23 26 30
Vòng 1/Bust 57 59 61 63 65 68
Vòng 2/Waist 54 56 58 60 62 64
Vòng 3/Hip 62 64 66 68 71 74