• English
30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu 30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu / Đào Đức30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu / Đào Đức30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu / Đào Đức30016 - Bộ Áo nhún ngực + Quần bo gấu / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30016

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S2 S3 S4 S5 S6 S9
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 134
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 30
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 68
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 64
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 74