• English
30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần 30014 - B? Áo tay li?n thân sau + Qu?n30014 - B? Áo tay li?n thân sau + Qu?n30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Đào Đức30014 - Bộ Áo tay liền thân sau + Quần / Phạm Ngân
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30014

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64