• English
30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) 30010 - S?mi raglan Ng??i l?n (30009)30010 - S?mi raglan Ng??i l?n (30009)30010 - S?mi raglan Ng??i l?n (30009)30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức30010 - Sơmi raglan Người lớn (30009) / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30010

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 05/07/2020 10:53


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S15 S16S S17M S18L S19XL
Chiều cao/Height 161 165 169 173 176
Cân nặng/Weight 58 62 66 70 75
Vòng 1/Bust 83 86 89 93 97
Vòng 2/Waist 76 79 82 85 88
Vòng 3/Hip