• English
30009 - Sơmi raglan cổ chồm 30009 - S?mi raglan c? ch?m30009 - S?mi raglan c? ch?m
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30009

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 30,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO1PerDay-1

Ngày up mẫu : 03/07/2020 23:32


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 104 110 116 122 128 134 140 146 150 153 158
Cân nặng/Weight 17 19 21 23 26 30 34 40 45 47 53
Vòng 1/Bust 57 59 61 63 65 68 71 73 76 78 80
Vòng 2/Waist 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Vòng 3/Hip 62 64 66 68 71 74 77 80 82 84 86