30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền 30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : 30005

Giá: 150,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ: 40,000

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size/Size chart

Tuổi/Size/cm S1 S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64 66