• English
30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền 30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n30005 - Set S?mi b? tr? + Qu?n ?áy li?n30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức30005 - Set Sơmi bổ trụ + Quần đáy liền / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30005

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64 66