• English
30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy 30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy / Đào Đức30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy / Đào Đức30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy / Đào Đức30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - ??m ly n?i ti?u th? Candy30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy / Minhi Vũ30001 - Đầm ly nổi tiểu thư Candy / Minhi Vũ
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : 30001

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 110 116 122 128 134
Cân nặng/Weight 19 21 23 26 30
Vòng 1/Bust 59 61 63 65 68
Vòng 2/Waist 56 58 60 62 64
Vòng 3/Hip 64 66 68 71 74