• English
WW080 - Đầm Blazer cài khuy tay liền WW080 - ??m Blazer cài khuy tay li?nWW080 - ??m Blazer cài khuy tay li?n
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : WW080

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP WW

Ngày up mẫu : 27/08/2023 21:37


Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S M L XL
Chiều cao/Height 61 61 3/4 62 5/8 63 3/8
Cân nặng/Weight 18 7/8 20 1/8 21 5/8 23 1/4
Vòng 1/Bust 32 5/8 33 7/8 35 36 1/4
Vòng 2/Waist 26 3/8 27 1/2 28 3/4 29 7/8
Vòng 3/Hip 35 36 1/4 37 3/8 38 5/8