• English
U0105 - Bộ raglan kiểu, chân váy xếp ly - size Nhỏ U0105 - B? raglan ki?u, chân váy x?p ly - size Nh?U0105 - B? raglan ki?u, chân váy x?p ly - size Nh?U0105 - B? raglan ki?u, chân váy x?p ly - size Nh?
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0105

Giá full size: 90,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO

Ngày up mẫu : 07/11/2021 14:17


Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5 S6
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110 116
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19 21
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59 61
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56 58
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64 66