• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : U0090

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 35,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PRO3PerDay-1

Ngày up mẫu : 26/07/2021 12:06


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16S S17M S18L
Chiều cao/Height 50 3/8 52 3/4 55 1/8 57 1/2 59 60 1/4 62 1/4 63 3/8 64 1/1 66 1/2 68 1/8
Cân nặng/Weight 10 1/4 11 3/4 13 3/8 15 3/4 17 3/4 18 1/2 20 7/8 22 7/8 24 3/8 25 1/1 27 1/2
Vòng 1/Bust 25 5/8 26 3/4 27 1/1 28 3/4 29 7/8 30 3/4 31 1/2 32 5/8 33 7/8 35 36 5/8
Vòng 2/Waist 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/2 28 3/8 29 1/8 29 7/8 31 1/8 32 1/4 33 1/2
Vòng 3/Hip 27 1/1 29 1/8 30 3/8 31 1/2 32 1/4 33 1/8 33 7/8 0 0 0 0