• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : TC043

Giá full size: 120,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP TC

Ngày up mẫu : 29/12/2023 23:48


Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? SS62 SS68 SS74 SS80 SS86
Chiều cao/Height 24 3/8 26 3/4 29 1/8 31 1/2 33 7/8
Cân nặng/Weight 2 1/2 2 1/1 3 1/2 3 1/1 4 1/2
Vòng 1/Bust 0 0 0 0 0
Vòng 2/Waist 0 0 0 0 0
Vòng 3/Hip 0 0 0 0 0