• English
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : PC028

Giá full size: 100,000 VND / full size

Giá 1 size: 30,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP PCVIP F

Ngày up mẫu : 30/08/2022 18:21


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? M15 M16 M17 M18 M19 M20
Chiều cao/Height 63 3/8 64 1/1 66 1/2 68 1/8 69 1/4 70 1/2
Cân nặng/Weight 22 7/8 24 3/8 25 1/1 27 1/2 29 1/2 31 1/2
Vòng 1/Bust 32 5/8 33 7/8 35 36 5/8 38 1/4 39 3/4
Vòng 2/Waist 29 7/8 31 1/8 32 1/4 33 1/2 34 5/8 36 1/4
Vòng 3/Hip 0 0 0 0 0 0