• English
MIRAH1 - Bộ hiphop cá tính MIRAH1 - B? hiphop cá tínhMIRAH1 - B? hiphop cá tính
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : MIRAH1

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 40,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Ngày up mẫu : 16/07/2023 22:10


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 36 1/4 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4 55 1/8 57 1/2 59 60 1/4 62 1/4
Cân nặng/Weight 5 1/8 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4 13 3/8 15 3/4 17 3/4 18 1/2 20 7/8
Vòng 1/Bust 20 7/8 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4 27 1/1 28 3/4 29 7/8 30 3/4 31 1/2
Vòng 2/Waist 19 5/8 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/2 28 3/8 29 1/8
Vòng 3/Hip 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8 30 3/8 31 1/2 32 1/4 33 1/8 33 7/8