• Tiếng Việt
Product information:

Product code : ST0518

Full size price: 27.27 USD / khóa

FB chat for tech support ?


Nhấn để xem chi tiết Content

Product details:
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 1 - Đôi nét về vài loại vải & Tập may thẳng
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 2 - Thực hành may Đường cong với Nón & Khẩu trang
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 3 - Ráp đầm cổ tim 2 lớp
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 4 : học ráp đầm cổ sen
  • Nhấn để xem chi tiết Clip ngắn: Những bài hướng dẫn ngắn
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 5: Ráp sơmi tổng quát - mẫu DC021
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 6: Quần short moi khóa lưng thun