• Tiếng Việt
KR082 - Áo mặc nhà, nhún ngực - Kid KR082 - Áo mặc nhà, nhún ngực - Kid / Đào Đức
Product information:

Product code : KR082

Full size price: 3.64 USD / full size

One size price: 1.36 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Product details:

Size chart

Age/Size/inch to cm ? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 31 1/2 36 1/4 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4 55 1/8
Cân nặng/Weight 3 7/8 5 1/8 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4 13 3/8
Vòng 1/Bust 19 1/4 20 7/8 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4 27 1/1
Vòng 2/Waist 18 1/2 19 5/8 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1
Vòng 3/Hip 21 1/4 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8 30 3/8