• Tiếng Việt
G0005 - Set áo bèo eo mix quần váy G0005G0005G0005G0005G0005
Product information:

Product code : G0005

Full size price: 7.27 USD / full size

One size price: 1.59 USD


Nhấn để xem chi tiết Content

VIP dùng để download : VIP PROVIP G

Ngày up mẫu : 11/03/2023 17:27


Product details:

Size chart

Age/Size/inch to cm ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 33 7/8 36 1/4 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4 55 1/8 57 1/2 59
Cân nặng/Weight 4 3/8 5 1/8 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4 13 3/8 15 3/4 17 3/4
Vòng 1/Bust 20 1/8 20 7/8 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4 27 1/1 28 3/4 29 7/8
Vòng 2/Waist 18 7/8 19 5/8 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/2
Vòng 3/Hip 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8 30 3/8 31 1/2 32 1/4