• English
FREE01 - Yếm Jumpsuit FREE01 - Y?m JumsuitFREE01 - Yếm Jumsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào ĐứcFREE01 - Yếm Jumpsuit / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : FREE01

Giá full size: 0 VND / full size

Giá 1 size: 0 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Ngày up mẫu : 06/05/2020 01:53


Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Chiều cao/Height 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8 52 3/4
Cân nặng/Weight 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4 11 3/4
Vòng 1/Bust 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8 26 3/4
Vòng 2/Waist 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4
Vòng 3/Hip 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1 29 1/8