• English
DC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women DC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào ĐứcDC008 - Đầm Cổ bẻ Vạt đắp - Women / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : DC008

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP DC

Ngày up mẫu : 26/01/2019 17:20


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Chiều cao/Height 59 7/8 61 61 61 3/4 62 5/8 63 3/8 64 1/8 64 1/1 64 1/1
Cân nặng/Weight 16 1/8 17 3/8 18 7/8 20 1/8 21 5/8 23 1/4 24 3/4 25 1/1 27 1/2
Vòng 1/Bust 30 3/4 31 1/2 32 5/8 33 7/8 35 36 1/4 37 3/8 38 5/8 39 3/8
Vòng 2/Waist 24 25 1/4 26 3/8 27 1/2 28 3/4 29 7/8 31 1/8 32 1/4 33 1/2
Vòng 3/Hip 33 1/8 33 7/8 35 36 1/4 37 3/8 38 5/8 39 3/4 40 1/2 41 3/4