• English
DC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn DC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọnDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào ĐứcDC001 - Đầm midi cài khuy, tay lửng, cổ U nhọn / Đào Đức
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : DC001

Giá full size: 150,000 VND / full size

Giá 1 size: 50,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP DC

Ngày up mẫu : 02/10/2018 14:33


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/inch to cm ? XS S M L
Chiều cao/Height 61 61 61 3/4 62 5/8
Cân nặng/Weight 17 3/8 18 7/8 20 1/8 21 5/8
Vòng 1/Bust 31 1/2 32 5/8 33 7/8 35
Vòng 2/Waist 25 1/4 26 3/8 27 1/2 28 3/4
Vòng 3/Hip 33 7/8 35 36 1/4 37 3/8