• Tiếng Việt
30123 - Đầm nhún cổ, bèo nấm 30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - ??m nhún c?, bèo n?m30123 - Đầm nhún cổ, bèo nấm
Product information:

Product code : 30123

Full size price: 8.18 USD / full size

One size price: 1.59 USD


Nhấn để xem chi tiết Content

VIP dùng để download : VIP PRO5PerDay-1

Ngày up mẫu : 07/10/2022 20:39


Product details:

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 150 153 158
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40 45 47 53
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76 78 80
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82 84 86