• Tiếng Việt
30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short 30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức30050 - Bộ Áo vạt đắp, Quần short / Đào Đức
Product information:

Product code : 30050

Full size price: 3.64 USD / full size

One size price: 1.59 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Size chart

Age/Size/cm to inch ? S1 S2 S3 S4 S5
Chiều cao/Height 80 92 98 104 110
Cân nặng/Weight 10 13 15 17 19
Vòng 1/Bust 49 53 55 57 59
Vòng 2/Waist 47 50 52 54 56
Vòng 3/Hip 54 58 60 62 64