• English

 >   > Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống (by )

Bản cập nhật ngày 13-10-2019

Clip tóm rắt xem tại link này

  • Cho phép người dùng đổi mật khẩu, sau này đăng nhập bằng e-mail và mật khẩu, thay vi chứng thực bằng FB.
  • Cho phép người dùng đăng ký tài khoản (e-mail, password). Sử dụng sau khi nhấn link activate nhận trong e-mail.
  • Cho phép thành viên cấp VIP nào đó vẫn download được rập up lên trước thời điềm hết hạn cấp VIP đó.

 

Chú thích :

Cấp VIP có hạn như hinh (26-6-2019) - đã hết hạn

Nên vẫn có thể down được rập KR049 (ngày up : 9-4-2019)

Nhưng không thể down được rập KR051 (27-6-2019)

Đăng lúc: