Js Carousel by WOWSlider.com v5.2
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số: PM0518

Giá khóa: 1,000,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 1 : lấy số đo trên Mannequin
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 2 - Vẽ rập thân trước
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 3 - Thực hiện nhấn pen áo
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 4 - Vẽ rập thân sau
  • Nhấn để xem chi tiết Buổi 5 : Hướng dẫn vẽ rập