• Tiếng Việt
Product information:

Product code : MhCn15

Full size price: 6.82 USD / full size

One size price: 1.59 USD

FB chat for tech support ?


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Shopee tại link này


Lưu ý : mẫu này có bán rập giấy (in ra sẵn) trên Lazada tại link này


Nhấn để xem chi tiết Content

Size chart

Age/Size/inch to cm ? S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Chiều cao/Height 36 1/4 38 5/8 40 1/1 43 1/4 45 5/8 48 50 3/8
Cân nặng/Weight 5 1/8 5 7/8 6 3/4 7 1/2 8 1/4 9 10 1/4
Vòng 1/Bust 20 7/8 21 5/8 22 1/2 23 1/4 24 24 3/4 25 5/8
Vòng 2/Waist 19 5/8 20 1/2 21 1/4 22 22 7/8 23 5/8 24 3/8
Vòng 3/Hip 22 7/8 23 5/8 24 3/8 25 1/4 25 1/1 26 3/4 27 1/1