• English
KR103 - Đầm 74 suông rộng dáng A KR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng AKR102 - ??m 74 suông r?ng dáng A
Tóm tắt sản phẩm:

Mã sản phẩm : KR103

Giá full size: 180,000 VND / full size

Giá 1 size: 30,000 VND


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

VIP dùng để download : VIP PROVIP KR

Ngày up mẫu : 13/03/2023 12:22


Chi tiết sản phẩm:

Bảng size

Tuổi/Size/cm to inch ? S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S M L XL
Chiều cao/Height 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 150 155 157 159 161
Cân nặng/Weight 11 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40 45 48 51 55 59
Vòng 1/Bust 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76 83 86 89 92
Vòng 2/Waist 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 67 70 73 76
Vòng 3/Hip 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82 89 92 95 98