Product Cấp Thành Viên Rated 7/10 based on 28 customer reviews
Cấp Thành Viên (by )

CẤP THÀNH VIÊN

Chào mừng bạn đến với Rập by Miracle!

Dưới đây là thông tin về các cấp độ thành viên.

BASIC: Khi đồng ý Đăng nhập vào hệ thống Rập by Miracle, bạn sẽ mặc định trở thành Thành viên với cấp độ BASIC (Cơ bản) mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Ở cấp độ này, bạn có quyền Download tất cả những file rập được set up chế độ FREE; hoặc chọn mua rập lẻ theo nhu cầu riêng.

--

VIP KR: Mức phí tham gia & Quyền lợi

Phí tham gia cho 1 năm đầu: 700.000 VND

Phí duy trì hằng năm: 350.000 VND/năm

Mức phí này áp dụng từ tháng 04/2018 – hết tháng 12/2018

Quyền lợi: Thành viên ở cấp VIP KR này sẽ được quyền Download TẤT CẢ các file rập FREE và TẤT CẢ các file rập với mã đầu là “KR” có trên hệ thống Rập by Miracle.

--

 

VIP WW: Mức phí tham gia & Quyền lợi

Phí tham gia cho 1 năm đầu: 2.000.000 VND

Phí duy trì hằng năm: 450.000 VND/năm

Mức phí này áp dụng từ tháng 04/2018 – hết tháng 06/2019 

Quyền lợi: Thành viên ở cấp VIP WW này sẽ được quyền Download TẤT CẢ các file rập FREE và TẤT CẢ các file rập với mã đầu KHÔNG PHẢI là “KR” có trên hệ thống Rập by Miracle.

 

--

VIP PRO: Mức phí tham gia & Quyền lợi

Phí tham gia cho 1 năm đầu: 2.500.000 VND

Phí duy trì hằng năm: 500.000 VND/năm

Mức phí này áp dụng từ tháng 04/2018 – hết tháng 06/2019

Quyền lợi: Thành viên ở cấp VIP PRO này sẽ được quyền Download TOÀN BỘ các file rập có trên hệ thống Rập by Miracle. 

Đăng lúc: