Js Carousel by WOWSlider.com v5.2

Bảng size

Tuổi S9 S10
Chiều cao 134 140
Cân nặng 29 32
Vòng 1 68 71
Vòng 2 64 66
Vòng 3 74 77
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : PC002

Giá : 150,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ : 45,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Nhấn để xem chi tiết Nội dung