Js Carousel by WOWSlider.com v5.2

Bảng size

Tuổi S18M S3 S6 S8
Chiều cao 86 98 116 128
Cân nặng 11 15 21 26
Vòng 1 51 55 61 65
Vòng 2 48 52 58 62
Vòng 3 56 60 66 71
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : KR034

Giá : 50,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ : 30,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Chi tiết sản phẩm: