Js Carousel by WOWSlider.com v5.2

Bảng size

Tuổi FXS FS FM FL FXL
Chiều cao 150 153 156 159 162
Cân nặng
Vòng 1 96 99 102 106 110
Vòng 2 120 120 120 120 120
Vòng 3 96 99 102 106 110
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : MB002

Giá : 150,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ : 50,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm: