Js Carousel by WOWSlider.com v5.2

Bảng size

Tuổi FS FM
Chiều cao 153 156
Cân nặng
Vòng 1 99 102
Vòng 2 120 120
Vòng 3 99 102
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : MB003

Giá : 60,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ : 40,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Nhấn để xem chi tiết Nội dung