Js Carousel by WOWSlider.com v5.2

Bảng size

Tuổi S1 S18M S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Cân nặng 10 11 13 15 17 19 21 23 26 29 32 35 38
Vòng 1 49 51 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76
Vòng 2 47 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vòng 3 54 56 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82
Tóm tắt sản phẩm:

Mã số : KR029

Giá : 180,000 VND / full size

Giá/1 size lẻ : 35,000 VND

Cần chat FB hỗ trợ Kỹ thuật (download, login...) ?
Vui lòng nhắn mã sản phẩm để tiện kiểm tra.


Nhấn để xem chi tiết Nội dung

Chi tiết sản phẩm: